نمایش 49–60 از 215 نتیجه

پیتزا استاف کراس (دونفره)

۳۸۹,۰۰۰ تومان
بیکن گوشت، پپرونی، قارچ، راسته گوساله، سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا اورجینال فرمو (دونفره)

۳۹۹,۵۰۰ تومان
رست بیف، سینه بوقلمون ،قارچ ، فلفل دلمه، زیتون، پنیرپیتزا، سس مخصوص

پیتزا ایتالیایی فرمو وان (25 سانتی)

۲۹۷,۵۰۰ تومان
راسته گوساله، سینه مرغ، بیکن گوشت، سینه بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا ایتالیایی فرمو وان (33 سانتی)

۳۸۹,۰۰۰ تومان
راسته گوساله، سینه مرغ، بیکن گوشت، سینه بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا بیف باربیکیو (25 سانتی)

۲۹۷,۵۰۰ تومان
مرغ/گوشت، قارچ، فلفل دلمه،زیتون، پنیر پیتزا، سس باربیکیو

پیتزا بیف باربیکیو (33 سانتی)

۳۸۹,۵۰۰ تومان
مرغ/گوشت، قارچ، فلفل دلمه،زیتون، پنیر پیتزا، سس باربیکیو

پیتزا بیف پستو (25 سانتی)

۲۹۷,۵۰۰ تومان
مرغ/گوشت، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس پستو

پیتزا بیف پستو (33 سانتی)

۳۸۹,۵۰۰ تومان
مرغ/گوشت، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس پستو

پیتزا پپرونی (25 سانتی)

۲۵۹,۵۰۰ تومان
پپرونی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا پپرونی (33 سانتی)

۳۳۹,۵۰۰ تومان
پپرونی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا تاکینو (25 سانتی)

۲۷۹,۵۰۰ تومان

پیتزا تاکینو (33 سانتی)

۳۶۹,۵۰۰ تومان