نمایش 1–12 از 34 نتیجه

پیتزا اسپشیال فرمو (25 سانتی)

۲۸۷,۵۰۰ تومان
استیک شترمرغ، سینه بوقلمون، سالامی، ژامبون گوشت، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا اسپشیال فرمو (33 سانتی)

۳۸۷,۵۰۰ تومان
استیک شترمرغ، سینه بوقلمون، سالامی، ژامبون گوشت، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا ایتالیایی فرمو وان (25 سانتی)

۲۹۷,۵۰۰ تومان
راسته گوساله، سینه مرغ، بیکن گوشت، سینه بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا ایتالیایی فرمو وان (33 سانتی)

۳۸۹,۰۰۰ تومان
راسته گوساله، سینه مرغ، بیکن گوشت، سینه بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا بیف باربیکیو (25 سانتی)

۲۹۷,۵۰۰ تومان
مرغ/گوشت، قارچ، فلفل دلمه،زیتون، پنیر پیتزا، سس باربیکیو

پیتزا بیف باربیکیو (33 سانتی)

۳۸۹,۵۰۰ تومان
مرغ/گوشت، قارچ، فلفل دلمه،زیتون، پنیر پیتزا، سس باربیکیو

پیتزا بیف پستو (25 سانتی)

۲۹۷,۵۰۰ تومان
مرغ/گوشت، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس پستو

پیتزا بیف پستو (33 سانتی)

۳۸۹,۵۰۰ تومان
مرغ/گوشت، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس پستو

پیتزا پپرونی (25 سانتی)

۲۵۹,۵۰۰ تومان
پپرونی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا پپرونی (33 سانتی)

۳۳۹,۵۰۰ تومان
پپرونی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا تاکینو (25 سانتی)

۲۷۹,۵۰۰ تومان

پیتزا تاکینو (33 سانتی)

۳۶۹,۵۰۰ تومان