نمایش 1–12 از 13 نتیجه

استیک(فیله مینیون)

۱۸۷,۵۰۰ تومان

اسکالوپ مرغ

۱۸۷,۵۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف

۱۸۷,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۱۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۱۷۹,۰۰۰ تومان

کته

۸۰,۰۰۰ تومان

کته استیک

۴۹۹,۰۰۰ تومان

کته برگر

۲۴۹,۰۰۰ تومان

کته جوجه سنتی

۱۸۷,۵۰۰ تومان

کته جوجه کباب

۲۱۹,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده

۲۳۹,۰۰۰ تومان